Treanda

Terapötik Sınıf: Antineoplastik Ajan

Treanda için kullanır

Farmakolojik Sınıf: Alkilleyici Ajan

Kimyasal Sınıf: Azotlu Hardal

Bendamustin, alkilleyici ajanlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Sonuçta yok olan kanser hücrelerinin büyümesine müdahale eder. İlacın normal hücrelerin büyümesi de etkilenebileceğinden, diğer etkiler de ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları ciddi olabilir ve doktorunuza bildirilmelidir. Diğer etkiler ciddi olmayabilir, ancak endişe yaratabilir. Bendamustin tedavisi kesildikten sonra bazı etkiler görülebilir.

Bendamustin ile tedaviye başlamadan önce, bu doktorun sahip olacağı faydalar ve doktorunuzun kullanması riskleri hakkında konuşmanız gerekir.

Bu ilaç sadece doktorunuz tarafından doğrudan denetime tabi tutulur veya verilir.

Bir ilaç, belli bir kullanım için pazarlama için onaylandıktan sonra, diğer tıbbi problemler için de yararlı olduğunu gösterebilir. Bu kullanımlar ürün etiketlemesine dahil edilmemesine rağmen, bendamustin aşağıdaki tıbbi durumları olan bazı hastalarda kullanılır

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Treanda’yı Kullanmadan Önce

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediyatrik popülasyonda yaşın bendamustin enjeksiyonunun etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlı bireylerde bendamustin enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacı aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu ilacı bir hastane veya kanser tedavi merkezi iken alacaksınız. Bir hemşire veya başka bir eğitimli sağlık profesyoneli size bu ilacı verecektir. Bu ilaç damalarından birine yerleştirilen bir iğne ile verilir.

Bu tıbbın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Hamile iken bu ilacı kullanmanız doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Bu ilacı alırken hamilelikten korunmak için etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanın ve durdurduktan sonra 3 ay boyunca kullanın. İlacı kullanırken hamile kaldıysanız, derhal doktorunuza bildirin.

Bendamustin geçici olarak kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin sayısını düşürebilir, bu da enfeksiyona yakalanma olasılığını artırır (örn. Pnömoni). Doğru kan pıhtılaşması için gerekli trombosit sayısını da düşürebilir. Bu gerçekleşirse, özellikle kan sayımınız düşük olduğunda, enfeksiyon veya kanama riskini azaltmak için alabileceğiniz bazı önlemler vardır

Bu ilaç, anafilaksi de dahil olmak üzere ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Anafilaksi hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. İlacınızı aldıktan sonra titreme, ateş, kovan, ses kısıklığı, kaşıntı, kızarıklık, burun tıkanıklığı, yutma sorunu veya elleriniz, yüzünüz veya ağnızın şişmesi durumunda hemen doktorunuza veya hemşirenize anlatın.

Bu ilaç, tümör lizis sendromu diye bilinen ciddi bir reaksiyona neden olabilir. Bunu önlemek için doktorunuz sana bir ilaç verebilir. İdrar miktarınız, eklem ağrısı, sertlik veya şişme, bel çevresi, yan veya karın ağrısı, hızlı kilo artışı, ayakların veya bacaklarda şişme veya alışılmadık bir yorgunluk veya azalma varsa hemen doktorunuzu arayın. Zayıflık.

Bendamustin ile tedavi sırasında ciddi cilt reaksiyonları meydana gelebilir. Bu ilacı alırken döküntüler veya blisterler varsa derhal doktorunuza bildirin.

Bendamustin, bazı insanlara alışılmadık derecede yorgun veya zayıf hissetmelerine neden olabilir. Bu ilacı kullanırken araç kullanmayın, makineler kullanmayın ya da tehlikeli olabilecek başka şeyler yapmayın.

Kanser ilaçları çoğu insanda ishal, bulantı veya kusmaya, bazen de bunları önlemek için ilaç aldıktan sonra bile neden olabilir. Doktorunuza veya hemşiresine bu yan etkileri kontrol etmenin diğer yollarını öğrenin.

Treanda’nın Doğru Kullanımı

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi D Olumlu risk belirtisi

Treanda Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Non-Hodgkin Lenfoma metotreksat, Rituxan, rituksimab, siklofosfamid, Sitoksan, vinkristin, Imbruvica, sitarabin, bleomisin, ibrutinib, karmustin, bendamustin

Kronik Lenfositik Lösemi Rituxan, rituximab, siklofosfamid, Sitoksan, Imbruvica, ibrutinib, klorambusil, bendamustin, immün globulin intravenöz, Privigen, fludarabin, Leukeran

Treanda Yan Etkileri

Treanda (bendamustine)