Transnspromin

Antidepresanlar, majör depresif bozukluk (MDB) ve diğer psikiyatrik bozukluklar ile kısa dönemli çalışmalarda çocuklar, ergenler ve genç yetişkinlerde intihar düşüncesi ve davranış riskini arttırdı. Kısa süreli çalışmalar, 24 yaşın üstündeki erişkinlerde plaseboya kıyasla, antidepresanlarla birlikte intihar riski açısından bir artış göstermedi ve 65 ve üstü yaştaki erişkinlerde plaseboya kıyasla, antidepresanlar ile bir azalma vardı. Bu risk klinik gereksinimle dengelenmelidir. Hastaları klinik kötüleşme, intihar eğilimi veya alışılmadık davranış değişiklikleri için yakından izleyin. Hekimle yakın gözlem ve iletişim gereksinimi aileler ve bakıcılara bildirilmelidir. Pediyatrik hastalarda kullanım için onaylanmamıştır.

Transnsüpromin için kullanır

Terapötik Sınıf: Antidepresan

Farmakolojik Sınıf: Monoamin Oksidaz İnhibitörü, Seçici Olmayan

Tranzispromin bazı hastalar için çok etkili olsa da, yanlış yolla alınırsa istenmeyen bazı reaksiyonlara neden olabilir. Tranilspromini kullanırken belirli gıdalar, içecekler ve ilaçlardan kaçınmak çok önemlidir. Doktorunuz, kaçınılması gereken ürünleri hatırlatan bir liste sağlayabilir.

Tranylsispromine yalnızca doktorunuzun reçetesiyle birlikte ulaşabilirsiniz.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Transnspromin için aşağıdakiler düşünülmelidir

Tranylcypromine veya başka herhangi bir ilaca herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmişseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediatrik popülasyonda yaşın tranilsprominin etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Tranilsipromin Kullanmadan Önce

Geriyatrik hastalarda yaşın tranylsispromin etkileri ile ilişkisi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. Bununla birlikte, yaşlı hastaların, yaşla ilgili böbrek sorunlarına sahip olma olasılığı daha yüksektir; bu durum, tranilspromin alan hastalar için dikkatli olmasını ve doz ayarlamasını gerektirebilir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Transnsüpromu kullanırken, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık bakımı uzmanınızın bilmeniz özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle tranilspromini kullanmak kesinlikle önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle tranilspromini kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Tranylsispromini aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak belirli yan etkiler için artmış bir risk oluşturabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Transnsüpromin aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye, aldığınız diğer ilaçların bazılarını değiştirmeye veya yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında size özel talimatlar vermeye karar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı tranilsprominin kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Tranzispromini tam olarak doktorunuzun talimatına uygun şekilde alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Bunun yapılması yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Tranylsispromine bir ilaç rehberi gelmelidir. Bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Tranylsispromin dozu, farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece tranilsipromin ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bir miktar tranilsipromin özlediyseniz, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Tranilsiprominin Doğru Kullanımı

Dozunuzdaki değişikliklere izin vermek ve istenmeyen etkileri kontrol etmek için doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir.

Ayrıca, tranylcypromine başlamadan önce ve kullanırken tansiyonunuzu ölçmeniz gerekecektir. Önerilen kan basıncınızda herhangi bir değişiklik fark ederseniz, derhal doktorunuzu arayın. Bununla ilgili sorularınız varsa doktorunuzla konuşun.

Bazı gıdalar, içecekler veya diğer ilaçlarla birlikte alındığında, tranilspromin ani yüksek tansiyon (hipertansif kriz olarak da adlandırılır) gibi çok tehlikeli reaksiyonlara neden olabilir. Bu tür reaksiyonları önlemek için, bu dikkat kurallarına uyun

Tranylcypromine, bazı kişilerin ajitasyona, sinir bozucu veya diğer anormal davranışları gösterebilir. Ayrıca, bazı kişilerin intihar düşüncesi ve eğilimleri göstermesine veya daha depresif hale gelmesine neden olabilir. Siz veya bakıcıınız, bu yan etkilerin fark edilmesi halinde hemen doktorunuza bildirin.

Şiddetli bir baş ağrısı, sert veya boğaz boynu, göğüs ağrısı, hızlı kalp atışları, terleme, baş dönmesi veya bulantı ve kusma yaşıyorsanız tranilizopromini kullanırken hemen doktorunuza veya hastane acil servisini arayın. Bunlar hipertansif kriz adı verilen ciddi bir yan etki semptomları olabilir.

Tranylsispromine bulanık görme yapabilir veya bazı insanlar uyuşuk veya normalden daha az uyanık hale getirebilir. Sürüşe başlamadan önce tranylcypromine nasıl tepki verdiğinizi, makineyi kullandığınızı veya iyi görmediğiniz veya uyarıda bulunamamanız tehlikeli olabilir başka bir şey yapacağınızdan emin olun.

Tranylsispromine, alkol ve diğer MSS depresanlarının (sinir sistemini yavaşlatan, muhtemelen uyuşukluğa neden olan ilaçların) etkilerini arttıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler saman nezlesi, alerji veya soğuk algınlığı, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, nöbet veya barbitür için ilaçlar, kas gevşetici veya bazı diş anestezikleri de dahil anestezik için kullanılan ilaçlardır. Tranylcypromine kullanırken yukarıdakilerden herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Baş dönmesi, başın çarpması veya bayılma meydana gelebilir, özellikle de aniden yalan söyleyen veya oturan bir konumdan kalktığınızda. Yavaşça kalkmak yardımcı olabilir. Yatmaktan kalktığınızda, ayağınız 1 veya 2 dakika sarkık halde yatağın kenarında oturup yavaşça ayağa kalkın. Sorun devam ederse veya daha da kötüleşirse, doktorunuza danışın.

Tranilsipromini Kullanırken Önlemler

Önce doktorunuza danışmadan tranylsispromine almayı bırakmayın. Doktorunuz, tamamen durmadan kullandığınız miktarı yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir.

Herhangi bir ameliyat, diş tedavisi veya acil tedavi almadan önce, traniskriptomu kullandığınızdan veya son 10 gün içinde kullandığınızı tıp doktoruna veya dişhekimine söyleyin. Cerrahi, diş hekimi veya acil tedaviler sırasında kullanılan tranylsispromin ilaçlarla birlikte alınması, ciddi yan etkiler riskini artırabilir.

Doktorunuz size tranylcypromine kullandığınızdan kimlik belgesi vermenizi isteyebilir.

Tranilspromin kan şekeri düzeylerini etkileyebilir. Diyabetikseniz kanınızdaki veya idrarda şeker testinde özellikle dikkatli olun. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışın.

Tranylcypromine kullanmayı bıraktıktan sonra, gıdalarınız, içecekleriniz ve diğer ilaçlarınız ile en az 2 hafta dikkatli olmaya devam etmeniz gerekir; çünkü bu maddeler tranylcypromine tepki vermeye devam edebilir.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Tranylcypromine Yan Etkiler

Transnspromin

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi N Sınıflandırılmamış

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Depresyon Xanax, trazodone, sitalopram, sertralin, Zoloft, Lexapro, Cymbalta, Prozak, Wellbutrin, Celexa, alprazolam, amitriptilin, fluoksetin, esitalopram, bupropion, venlafaksin, Abilify, duloksetin, mirtazapin, paroksetin, Paxil, ketiapin, Effexor, Remeron, nortriptyline