Topotekan intravenöz

Nötrofil sayıları 1500 hücre / mm (3) veya daha fazla olan ve trombosit sayısı 100.000 hücre / mm (3) veya daha fazla olan hastalarda kullanın ve ciddi miyelosüpresyon oluşabileceği için kan hücre sayılarını izleyin.

Topotekan için kullanır

Terapötik Sınıf: Antineoplastik Ajan

Farmakolojik Sınıf: Topoizomeraz I İnhibitörü

Topotecan, antineoplastikler adı verilen ilaç grubuna dahildir. Sonuçta yok olan kanser hücrelerinin büyümesine müdahale eder. İlacın normal hücrelerin büyümesi de etkilenebileceğinden, diğer etkiler de ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları ciddi olabilir ve doktorunuza bildirilmelidir. Saç dökülmesi gibi diğer etkiler ciddi olmayabilir, ancak endişeye neden olabilir. Topotekan tedavisi kesildikten sonra bazı etkiler görülebilir.

Topotecan sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilaç, belli bir kullanım için pazarlama için onaylandıktan sonra, diğer tıbbi problemler için de yararlı olduğunu gösterebilir. Bu kullanımlar ürün etiketlemesine dahil edilmemesine rağmen, topotekan aşağıdaki tıbbi durumları olan bazı hastalarda kullanılır

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Topotekan için, aşağıdakiler düşünülmelidir

Topotekan veya başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmişseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Topotekan kullanmadan önce

Pediatrik popülasyonda yaşın topotekan enjeksiyonunun etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlılarda topotekan enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastaların yaşa bağlı böbrek problemleri daha olasıdır ve bu durum topotekan enjeksiyonu alan hastalar için doz ayarlaması gerektirebilir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Topotekan aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bildirebilmeniz özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Topotekanın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Topotekanın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı topotekanın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bir hastanede veya kanser tedavisi merkezindeyken topotekan alırsınız. Bir hemşire veya başka bir eğitimli sağlık profesyoneli topotekan verecektir. Topotekan, damarlarınızda bir iğne ile verilir.

Topotekan genellikle 3-5 gün boyunca her gün verilir. Vücudunuz ilaç tepki verinceye kadar bu 3 günlük veya 5 günlük tedavi her 21 günde bir tekrarlanır. Her muamele yaklaşık 30 dakika alır.

Topotecan sıklıkla bulantı ve kusmaya neden olur. Hastalığı hissettirirse bile ilacı almaya devam etmeniz çok önemlidir. Bu etkileri azaltmanın yollarını doktorunuza sorun.

Topotekanın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Hamileyken topotekanın kullanılması doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Tedavi sırasında hamile kalmaktan ve son dozdan sonra en az 1 ay boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemini kullanın. İlacı kullanırken hamile kaldıysanız, derhal doktorunuza bildirin.

Topotecan, babası cinsel eşi hamile kaldığında kullanıyor olsa da doğum kusurlarına neden olabilir. Tedavi sırasında ve topotekan aldıktan sonra 3 ay boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.

Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, topotekan kullanmadan önce doktorunuzla konuşun. Topotekan kullanan bazı erkekler ve kadınlar infertil hale gelmiştir (çocuk sahibi olamamaktadır).

Topotecan ile tedavi edilirken ve tedavinizi bıraktıktan sonra, doktorunuzun onayı olmadan aşılar (aşılar) bulunmaz. Topotecan vücudunuzun direncini düşürebilir ve aşı önlemeye yönelik enfeksiyona yakalanma ihtimaliniz var. Ayrıca, çocuk felci virüsünü size verebilecek bir şans olduğundan, evde yaşayan diğer insanlara oral polio aşısı yapılmamalıdır. Ayrıca, son birkaç ay içinde ağız çocuk felci aşısı yaptırmış kişileri kullanmaktan kaçının. Onların yanına yaklaşmayın ve onlarla aynı odada uzun süre kalmayın. Bu önlemleri alamazsan, burun ve ağzı kaplayan koruyucu bir yüz maskesi takmayı düşünmelisin.

Topotecan, kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısını geçici olarak düşürebilir, bu da enfeksiyona yakalanma olasılığını artırır. Doğru kan pıhtılaşması için gerekli trombosit sayısını da düşürebilir. Bu gerçekleşirse, özellikle kan sayımınız düşük olduğunda enfeksiyon veya kanama riskini azaltmak için alabileceğiniz bazı önlemler vardır

Topotekan, typhlitis (nötropenik enterokolit) adı verilen bağırsak problemine neden olabilir. Topotekan aldıktan sonra ateş, karın veya karın ağrısı veya düşük beyaz kan hücresi varsa hemen doktorunuza bildirin.

Topotekan’ın doğru kullanılması

Topotecan, bazı insanların normalden ziyade yorgun veya zayıf olmasına neden olabilir. Bu yan etkilerden herhangi biri ortaya çıkarsa, araç kullanmayın, makineler kullanmayın veya uyarı yapılmadığında tehlikeli olabilecek başka bir şey yapmayın.

Cilt döküntüsü veya topotekanın herhangi bir alerjik reaksiyonu geliştirirseniz, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza danışın.

Solunum sorunları, öksürük, hızlı atış, ateş veya nefes darlığı yaşamaya başlarsanız hemen doktorunuza danışın. Bunlar ciddi bir akciğer probleminin belirtileri olabilir.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Topotecan bazen enjeksiyon yerinde çürük veya kızarmaya neden olur. Bu etkilerin özellikle rahatsız edici olup olmadığını doktorunuza veya hemşirenizle kontrol edin.

Topotekan kullanırken alınacak önlemler

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi D Olumlu risk belirtisi

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Topotecan Yan Etkiler

Topotekan

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri metotreksat, etoposid, topotekan, Hikamtin

Yumurtalık Kanseri Avastin, Taxol, karboplatin, sisplatin, siklofosfamid, doksorubisin

Servikal Kanser Avastin, karboplatin, sisplatin, fluorourasil, bevacizumab, ifosfamid

Kanserli karboplatin, fluorourasil, siklofosfamid, doksorubisin, Sitoksan, vinkristin