Timoptik ocumter

Terapötik Sınıf: Antiglokom

Timoptik Ocumetre için Kullanım Alanları

Farmakolojik Sınıf: Beta-Adrenerjik Bloker, Seçici Olmayan

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Timolol’ün pediatrik popülasyonda yaşla ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlılarda timolol kullanımını sınırlayacak geriatriya özgü problemleri göstermedi.

Kadınlarda yapılan araştırmalar, bu ilacı emzirirken bebeğe kullandıklarında en az risk taşıdığını düşündürmektedir.

Timoptik Ocumter Kullanmadan Önce

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, timolol içeren bir takım ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Timoptic Ocumeter’a özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Her kullanmadan önce düzenli göz damlalarını iyice sallayın. Jel oluşturan göz damlaları kullanıyorsanız, şişeyi ters çevirin ve bir kere sallayın. Jel oluşturan göz damlalarını bir kereden fazla sarsmanız gerekmez.

Göz damlalarını (çözelti ve jel) kullanmak için,

Doktorunuz birlikte kullanılmak üzere iki farklı göz ilacı emrettiyse, ikinci bir ilacı kullanmadan önce göz damlalarından sonra en az 10 dakika bekleyin. Bu, ikinci ilacın ilacı “yıkaması” önlemeye yardımcı olacaktır. Jel oluşturan göz damlası her zaman iki ilaç sipariş edilirse son ilaç olarak kullanılmalıdır. Jel oluşturan göz damlalarını kullanmadan önce 10 dakika bekleyin.

Gözlerinize kontak lensleriniz varsa düzenli göz damlası kullanmamalısınız. Bu ilacı kullanmadan önce kontak lenslerinizi çıkarın. Kontakt lensleri tekrar takmadan önce ilaç kullandıktan sonra en az 15 dakika bekleyin.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, en kısa zamanda uygulayın. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Doktorunuzun, bu ilacın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak ve istenmeyen etkileri kontrol etmek için düzenli ziyaretlerinizdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir.

Timololun Doğru Kullanımı

Kaşıntı, kızarıklık, şişme veya başka göz veya gözkapağı tahrişi ortaya çıkarsa, bu ilacı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın. Bu belirtiler, bu ilaca alerjiniz olduğu anlamına gelebilir.

Timolol bazı hastalarda kalp yetmezliğine neden olabilir. Göğüs ağrısı ya da rahatsızlığınız varsa, genişlemiş boyun damarları, aşırı yorgunluk, düzensiz solunum, düzensiz bir kalp atışı, nefes darlığı, yüzün şişmesi, parmaklar, ayaklar ya da alt bacaklar; kilo artışı ya da Hırıltılı solunum

Bu ilaç kan şekeri düzeylerinizde değişikliğe neden olabilir. Ayrıca, bu ilaç, hızlı nabız gibi düşük kan şekeri belirtilerini örtbas edebilir. Bu sorunlarınız varsa veya kanınızdaki veya idrar şekeri testlerinde bir değişiklik fark ederseniz doktorunuza danışın.

Sizi tedavi eden herhangi bir doktor veya diş hekiminin bu ilacı kullandığınızı bildiğinden emin olun. Ameliyattan birkaç gün önce bu ilacı kullanmayı bırakmanız gerekebilir.

Jel oluşturan göz damlası, gözünüze koyduktan sonra yaklaşık 30 saniye ila 5 dakika süren bulanık görme veya diğer görme sorunlarına neden olabilir. Bunlardan herhangi biri ortaya çıkarsa, iyi görmüyorsanız, araç kullanmayın, makineler kullanmayın veya tehlikeli olabilecek başka şeyler yapmayın. Bu göz değişiklikleri rahatsız ediciyse, doktorunuza danışın.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Timoptik Ocumter Kullanırken Alınacak Önlemler

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Timoptik Ocumeter Yan Etkileri

Timoptik (timolol oftalmik)

WADA Sınıfı WADA Anti-Doping Sınıflandırması

Glokoma, Open Angle Lumigan, timolol oftalmik, epinefrin oftalmik, Xalatan, Travatan, Alphagan, brimonidin oftalmik, latanoprost oftalmik, pilokarpin oftalmik, Azopt, Cosopt, Simbrinza

İntraoküler Hipertansiyon Lumigan, timolol oftalmik, Xalatan, Travatan, Combigan, Alphagan, brimonidin oftalmik, latanoprost oftalmik, pilokarpin oftalmik, Azopt, Cosopt, Simbrinza