Tazicef

Tazicef için kullanır

Terapötik Sınıf: Antibiyotik

Farmakolojik Sınıf: 3. Nesil Cefalosporin

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, çocuklarda seftazidim enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak çocuklara özgü problemleri göstermedi.

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlı hastalarda seftazidim enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak geriatrik özel problemleri göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastaların, yaşla ilgili böbrek sorunlarına sahip olma olasılığı daha yüksektir; bu durum, ceftazidim enjeksiyonu alan hastalar için dikkat edilmesi gereken ve doz ayarlaması gerektirebilir.

Tazicef’i Kullanmadan Önce

Kadınlarda yapılan araştırmalar, bu ilacı emzirirken bebeğe kullandıklarında en az risk taşıdığını düşündürmektedir.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, ceftazidim içeren bazı ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Tazicef’e özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bir hemşire veya başka bir eğitimli sağlık profesyoneli size bu ilacı verecektir. Bu ilaç kaslarınızdan birine atış olarak veya damarlarından birine yerleştirilen bir iğne ile verilir.

Belirtileriniz birkaç gün içinde düzelmezse veya kötüleşirse doktorunuza danışın.

Ceftazidim enjeksiyonu ishale neden olabilir ve bazı durumlarda şiddetli olabilir. Çocuğunuza ilk önce doktorunuza danışmadan ishal tedavisi için ilaç vermeyin veya ilaç vermeyin. İshal ilaçları ishali daha da kötüleştirebilir veya daha uzun sürmesine neden olabilir. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya hafif ishal devam ederse veya daha da kötüleşirse, doktorunuza danışın.

Bulaşma, bilinç kaybı, kasların sarsılması veya seğirmesi, nöbetler, orada bulunmayan şeylerin görülmesi, işitilmesi veya duygulanması; ya da sizin veya çocuğunuzun bu ilacı alırken şu semptomlardan herhangi birine sahip olması durumunda derhal doktorunuza danışın; Ağır uykululuk

Siz veya çocuğunuz herhangi bir tıbbi test yapmadan önce, bu ilacı aldığınızı tıp doktoruna bildirin. Bazı testlerin sonuçları bu ilaca göre de etkilenebilir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Ceftazidim’in Doğru Kullanımı

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi B İnsanlarda kanıtlanmış bir risk yok

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Mesane Enfeksiyonu siprofloksasin, amoksisilin, sefaleksin, Levaquin, levofloksasin

Peritonit siprofloksasin, metronidazol, klindamisin, Flagil, vankomisin

Bakteriyemi siprofloksasin, metronidazol, klindamisin, Flagil, vankomisin

Endometritis seftriakson, gentamisin, Rocephin, Zosyn, piperacillin / tazobaktam, sefotaksim

Tazicef Kullanılırken Önlemler

 Ya da benzer çıkarları olan diğer insanlarla iletişime geçmek için Tazicef destek grubuna katılın.

Tazicef Yan Etkileri

Tazicef (seftazidim)