Taşikardi nedenleri

Taşikardi, kalbin pompalama hareketinin hızını kontrol eden normal elektriksel uyarıları bozan bir şeyden kaynaklanır. Birçok şey, kalbin elektrik sistemiyle ilgili sorunlara neden olabilir veya bunlara katkıda bulunabilir. Bu faktörler şunları içerir:

Bazı durumlarda, taşikardinin kesin nedeni belirlenemez.

Kalbiniz dört odadan oluşur – iki üst oda (atriyal) ve iki alt oda (ventrikül). Kalbinizin ritmi normalde sağ atriyumda bulunan bir doğal pacemaker (sinüs düğümü) tarafından kontrol edilir. Sinüs düğüm normalde her kalp atışını başlatan elektriksel uyarılar üretir.

Sinüs düğümünden, elektriksel uyarılar atriyum kaslarının kontraksiyon ve ventriküllere pompalanmasına neden olarak atriyumun üzerinden geçer.

Kalbin elektrik devresi

Elektriksel uyarılar, atriyoventriküler düğüm (AV düğüm) adı verilen bir hücre kümesine ulaşır; bu genellikle atriyondan ventriküllere sinyaller için giden sinyal yoludur.

AV düğümü, ventriküllere göndermeden önce elektrik sinyalini yavaşlatır. Bu hafif gecikme ventriküllerin kanla dolmasını sağlar. Elektriksel uyarılar ventriküllerin kaslarına ulaştığında akciğerlere veya vücudun geri kalanına kan pompalanmasına neden olurlar.

Taşikardi türleri

Taşikardi, elektrik sinyallerindeki bir sorunun normalden daha hızlı bir kalp atışı üretmesi durumunda oluşur. Sık karşılaşılan taşikardi türleri şunlardır

Atriyal fibrilasyon. Atriyal fibrilasyon, atriyumdaki kaotik elektriksel uyarıların neden olduğu hızlı bir kalp atış hızıdır. Bu sinyaller atriyumun hızlı, koordinasyonsuz, zayıf kasılmaları ile sonuçlanır.

Kaotik elektriksel sinyaller AV düğümünü bombardıman eder ve genellikle ventriküllerin düzensiz, hızlı ritmine neden olur. Atriyal fibrilasyon geçici olabilir, ancak tedavi edilmediği sürece bazı bölümler son bulmaz.

Atriyal fibrilasyonu olanların çoğunda, kalp hastalığı veya yüksek tansiyon gibi durumlarla ilgili bazı yapısal anormallikler vardır. Atriyal fibrilasyona katkıda bulunabilecek diğer faktörler, kalp kapakçıklığı bozukluğu, hipertiroidizm veya ağır alkol kullanımıdır.

Atriyal flutter. Atriyal flutter’de kalp atriyosu çok hızlı ama düzenli bir hızda atıyor. Atriyal flutter, atriyumdaki düzensiz devrelerden kaynaklanır.

Hızlı oran, atriyumun zayıf kasılmalarına neden olur. AV düğümüne giren hızlı sinyaller, hızlı ve bazen düzensiz ventriküler bir orana neden olur. Atriyal flutter atakları tek başına daha iyi olabilir veya tedavi edilmezse durum devam edebilir.

Atriyal kargaşa geçirenler genellikle başka zamanlarda atriyal fibrilasyon geçirirler.

Supraventriküler taşikardi (SVT). Supraventriküler taşikardi, ventriküllerin üstünde bir yere yol açar, genellikle doğumda bulunan, örtüşen sinyaller bir döngü oluşturan kalpteki anormal devrelerden kaynaklanır.

SVT’nin bir biçiminde, AV düğümünde bir anormallik elektriksel bir sinyali ikiye bölebilir ve bir sinyali ventriküle, diğeri de atriyuma geri gönderir.

Diğer ortak bir anormallik, atriyondan ventriküle AV düğümü atlayan ekstra bir elektriksel yolun varlığıdır. Bu, bir sinyalin bir yoldan aşağıya doğru gitmesine neden olabilir. Wolff-Parkinson-White sendromu ekstra bir patikanın bulunduğu bir hastalıktır.

Ventriküler fibrilasyon. Ventriküler fibrilasyon, hızlı, kaotik elektriksel uyarılar, vücuda gerekli kan pompalamak yerine ventriküllerin etkilenmemesine neden olur. Kalp birkaç dakika içinde normal bir ritime geri dönmezse, bu ciddi sorun öldürücüdür.

Ventriküler fibrilasyon geçiren çoğu kişinin altta yatan kalp hastalığı veya yıldırım çarpması gibi ciddi travmalar geçirmiş insanlar vardır.