Takrolimus intravenöz

Enfeksiyona duyarlılığın artması ve lenfoma ve diğer malignitelerin muhtemel gelişimi, immünosüpresyona bağlı olabilir. Sadece immünsüpresif tedavide deneyimli doktorlar ve organ nakli yapılan hastaların tedavisinde reçete yazılmalıdır ve hastanın takibi için eksiksiz bir bilgi sahibi olmalıdırlar.

Takrolimus için kullanır

Terapötik Sınıf: Bağışıklık Bastırıcı

Farmakolojik Sınıf: Calcineurin İnhibitörü

Bir hasta bir organ nakli aldığında, vücudun beyaz kan hücreleri nakledilen organın atılmasına (reddetme) çalışır. Takrolimus, bağışıklık sistemini bastırarak, beyaz kan hücrelerinin nakledilen organlardan kurtulmasını önleyerek çalışır.

Takrolimus çok güçlü bir tıptır. Böbrek sorunları gibi çok ciddi olabilecek yan etkilere neden olabilir. Vücudun enfeksiyonlarla mücadele kabiliyetini de düşürebilir. Siz ve doktorunuz takrolimusun faydalarından ve bunun kullanımının risklerinden bahsetmelidir.

Takrolimus sadece bir doktorun direkt gözetiminde veya direkt olarak verilir.

Bir ilaç, belli bir kullanım için pazarlama için onaylandıktan sonra, diğer tıbbi problemler için de yararlı olduğunu gösterebilir. Ürün etiketlemeye dahil edilmemesine rağmen, takrolimus aşağıdaki tıbbi durumları olan bazı hastalarda kullanılır

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Takrolimus için aşağıdakiler düşünülmelidir

Takrolimus kullanmadan önce

Takrolimusa veya başka herhangi bir ilaca herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmişseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, karaciğer nakli yapılan çocuklarda takrolimus enjeksiyonunun kullanımını sınırlayacak pediatrik spesifik problemler göstermedi.

Böbrek ve kalp transplantasyonu yapılan çocuklarda taklak risimus enjeksiyonunun yaşla ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlı hastalarda takrolimus enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak geriatrik özel problemleri göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda böbrek, karaciğer veya kalp sorunları olması muhtemel; takrolimus enjeksiyonu alan hastalar için dikkatli olmasını ve doz ayarlamasını gerektirebilir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Takrolimus kullanırken, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyoneliniz tarafından bilhassa bilinmesi önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Takrolimus’u aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Takrolimus’u aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Takrolimus’u aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak belirli yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavidir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı takrolimus kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bir hemşireden veya başka bir eğitimli sağlık uzmanından bir hastanede takrolimus verilir. Takrolimus damarlarınızdan birine yerleştirilen bir iğne ile verilir.

Sadece birkaç gün için takrolimus alacaksınız. Doktorunuz takrolimusun oral (ağızdan) formuna geçecektir.

Takrolimus bir hasta bilgi girişi ile birlikte gelir. Bu bilgiyi okumanız ve anlamanız çok önemlidir. Anlamadığınız her şeyi doktorunuza sorduğunuzdan emin olun.

Takrolimus’un düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için takrolimus alırken doktorunuzun ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan ve idrar testleri gerekebilir.

Takrolimus enjeksiyonu, anafilaksi dahil ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve bu da hayatı tehdit edici olabilir ve hemen tıbbi müdahale gerektirebilir. Kaşıntı, ses kısıklığı, nefes darlığı, nefes darlığı, yutma sorunu, takrolimus aldıktan sonra ellerinizi, yüzünüzü veya ağzınızı şiştiğinizde hemen doktorunuzu veya hemşiresini arayın.

Takrolimus cilt kanseri veya lenf sistemi kanseri (lenfoma) riskinizi artırabilir. Bu riskle ilgili endişeleriniz varsa doktorunuzla konuşun.

Takrolimus, enfeksiyon gelişme riskinizi artırabilir. Takrolimus alırken hasta olan kişilerin yanında bulunmaktan kaçının. Ellerinizi sık sık yıkayın. Takrolimus kullanmaya başlamadan önce herhangi bir enfeksiyona yakalanırsanız doktorunuza bildirin. Şimdiye dek hiç bir hastalığa yakalanmadığınız veya geri gelmeye devam eden bir enfeksiyonunuz varsa doktorunuza bildirin.

Takrolimusun Doğru Kullanımı

Takrolimus ile tedavi edilirken ve onlarla tedavinizi bıraktıktan sonra, doktorunuzun onayı olmadan aşılar (aşılar) yoktur. Takrolimus vücudunuzun direncini düşürebilir ve aşı da işe yaramayabilir veya aşı önlemeye yönelik enfeksiyona maruz kalabilirsiniz. Buna ek olarak, canlı virüs aşıları alan evinizde yaşayan diğer kişilerin yanında olmamanız gerekir çünkü size virüsü geçirebilecek bir şans vardır. Canlı aşılara örnek olarak kızamık, kabakulak, grip (nazal grip aşısı), poliovirüs (oral form), rotavirüs ve kızamıkçık örnekleri verilebilir. Onların yanına yaklaşmayın ve onlarla aynı odada uzun süre kalmayın. Bununla ilgili sorularınız varsa doktorunuzla konuşun.

Takrolimus, BK poliom virüsü ile seyrek ve ciddi bir virüs infeksiyonu geliştirme riskinizi artırabilir. Bu virüs, böbreklerinizin çalışma şeklini etkileyebilir ve böbrek nakli yapılmamasına neden olabilir. Bu belirtilerin birden fazlasını yaşıyorsanız şu an doktorunuza danışın: Kanlı idrar, azalmış bir sıklık veya idrar miktarı, artan susuzluk, iştahsızlık, bel veya yan ağrı, mide bulantısı, yüzün şişmesi, parmaklar, Veya alt bacaklar, nefes darlığı, sıradan yorgunluk veya zayıflık, kusma veya kilo alımı.

Takrolimus ilerleyici multifokal lökoensefalopati (PML) adı verilen ciddi ve nadir bir beyin enfeksiyonu geliştirme riskinizi artırabilir. Görme değişiklikleri, koordinasyon kaybı, beceriksizlik, karışıklık, hafıza kaybı, başkalarının ne söylediğini konuşma veya anlama güçlüğü ve bacaklardaki zayıflık gibi belirtilerden birden fazlasına sahip iseniz, derhal doktorunuza danışın.

Takrolimus ciddi sinir sistemi problemlerine neden olabilir. Takrolimus kullanırken şu semptomlarınız varsa derhal doktorunuza bildirin: bulanık görme, baş dönmesi, baş ağrısı, zihinsel değişiklikler, nöbetler, yüksek tansiyon veya hızlı bir kalp atışı.

Takrolimus kullanırken hiperkalemi (kanda yüksek potasyum) oluşabilir. Karın veya karın ağrısı, karışıklık, nefes darlığı, düzensiz kalp atışı, mide bulantısı veya kusma, sinirlilik, ellerde, ayaklarda veya dudaklarda hissizlik veya karıncalanma, nefes darlığı veya şişkinlik belirtileri varsa hemen doktorunuza danışın: Zayıflık veya bacaklar ağırlığı.

Takrolimus, saf kırmızı hücre aplazisi (PRCA) adı verilen bir duruma neden olabilir. Bu, vücudun artık kırmızı kan hücreleri yapmadığı ve hastanın ağır anemi bulunduğu çok nadir bir durumdur. Ateş ve boğaz ağrısı, solgun cilt, alışılmadık kanama veya morarma veya alışılmadık yorgunluk veya zayıflık varsa hemen doktorunuza danışın.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Takrolimus Kullanılırken Önlemler

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Takrolimus Yan Etkiler

Takrolimus

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Organ Transplantasyonu, Reçete Profilaksisi azathioprine, takrolimus, siklosporin, mikofenolat mofetil, CellCept, Imuran, Prograf, sirolimus

Organ Transplantasyonu, Reddetme Reversal takrolimus, siklosporin, Prograf, Neoral, Gengraf, Sandimmune

Graft-versus-host hastalığı prednizon, metotreksat, takrolimus, siklosporin, mikofenolat mofetil, Deltasone, Trexall, Sterapred