Statinler

 
Statinler, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri olarak da bilinirler, özellikle karaciğerde kolestrol sentezinde yer alan bir enzim olan HMG-CoA redüktazı (3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A redüktaz) inhibe eder. Azalan kolesterol üretimi, LDL kolestrolünün dolaşımdan temizlenmesini arttıran LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein) membran reseptörlerinin sayısının artmasına yol açar.

Statinler hiperlipidemi tedavisinde kullanılır ve LDL kolesterolü düşürmede en etkili ilaçlardır.

Statinler ile ilişkili tıbbi durumlar