Sembiyum

Antidepresanlar, kısa dönemli çalışmalarda çocuk, ergen ve genç erişkinlerde intihar düşüncesi ve davranış riskini artırdı. Antidepresanların plaseboya kıyasla artmış intihar riski, 24 yaş üstü yetişkinlerde görülmedi ve 65 ve üstü yaştaki erişkinlerde plaseboya kıyasla, antidepresanlarda bir azalma vardı. Hastaları klinik kötüleşme, intihar eğilimi veya alışılmadık davranış değişiklikleri için yakından izleyin. Antipsikotik ilaçlarla tedavi edilen hastalar arasında demans ile ilişkili psikozlu yaşlı hastalarda plasebo ile tedavi edilen hastalara göre daha fazla ölüm meydana geldi. Ölümlerin çoğunda kardiyovasküler (kalp yetmezliği, ani ölüm) veya bulaşıcı (örn., Pnömoni) nedenler vardı. Gözlemsel çalışmalar, antipsikotik ilaçların mortaliteyi artırabileceğini, nedenselliğin belirlenmediğini ileri sürmektedir. Fluoksetin hidroklorür / olanzapin demans ile ilişkili psikozlu hastaların tedavisinde veya 10 yaşın altındaki çocuklar için onaylanmamıştır.

Symbyax için kullanır

Terapötik Sınıf: Antidepresan

Farmakolojik Sınıf: Fluoksetin

Kimyasal Sınıf: Thienobenzodiazepine

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Olanzapin ve fluoksetin kombinasyonunun, 10 yaşından küçük çocuklarda ve tedaviye dirençli depresyonlu çocuklarda bipolar I depresyon tedavisinde yaş ile ilişkisinin araştırılması için uygun çalışmalar yapılmamıştır. Bu gruplarda güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Symbyax’ı Kullanmadan Önce

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlı hastalarda olanzapin ve fluoksetin kombinasyonunun kullanımını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda demans veya yaşla ilişkili karaciğer, böbrek veya kalp problemleri olma ihtimali yüksektir, ki bunlar olanzapin ve fluoksetin kombinasyonu alan hastalar için dikkatli olunması veya doz ayarlaması gerektirebilir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacı aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu ilacı, yalnızca durumunuza olabildiğince yararlanabilmek için doktorunuzun talimatına uyarak uygulayın. Daha fazla almayın, daha sık kullanmayın ve doktorunuzdan emreden daha uzun süre almazsınız ..

Bu ilaç bir İlaç Rehberiyle birlikte verilmelidir. Bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorun.

Bu ilacı yiyecekli olsun olmasın alabilirsin.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Symbyax’ın Doğru Kullanımı

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Bu tıbbın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Bu ilacın bir izo-karboksazid (MAO) inhibitörü (örn., Izokarboksazid [Marplan®], linezolid [Zyvox®], metilen mavisi enjeksiyonu, fenelzin [Nardil®], selegilin [Eldepryl®], tranylcypromine [Parnate®] . Bir MAO inhibitörünü durdurduktan sonraki 2 hafta boyunca bu ilacı almaya başlamayın ve bir MAO inhibitörü almadan önce bu ilacı bıraktıktan sonra 5 hafta bekleyin. Onları bir araya getirirseniz veya uygun miktarda beklemiyorsanız, karışıklık, ajitasyon, huzursuzluk, karın veya bağırsak semptomları, ani yüksek vücut ısısı, aşırı yüksek tansiyon veya şiddetli konvulsiyonlar geliştirebilirsiniz.

Tioridazini (Mellaril®) bu ilacı almayın, tioridazini almadan önce bu ilacı bıraktıktan 5 hafta sonra bekleyin. Bu ilaçla birlikte pimozid (Orap®) kullanmayın. Bu ilaçları birlikte kullanmak ciddi kalp problemlerine neden olabilir.

Bu ilaç, bazı ilaçlarla birlikte alınırsa serotonin sendromu diye bilinen ciddi bir duruma neden olabilir. Bu ilacın buspiron (Buspar®), fentanil (Abstral®, Duragesic®), lityum (Eskalith®, Lithobid®), triptofan, St. John’s wort veya bazı ağrı veya migren ilaçları (örn. Rizatriptan, sumatriptan, Tramadol, Frova®, imitrex®, Maxalt®, Relpax®, Ultram®, Zomig®). Başka ilaç almadan önce doktorunuza danışın.

Bazı çocuklar, gençler ve genç erişkinler için bu ilaç intihar düşüncelerini artırabilir. Kendinizi daha çok üzgün hissetmeye başlayınca kendinize zarar verme düşüncelerinizi hemen doktorunuza bildirin. Sizi rahatsız eden alışılmadık düşünceleri veya davranışları rapor edin, özellikle de yeni olduklarında veya daha da kötüye gidiyorsa. Doktor, uyku sorununuz olup olmadığını, kolayca üzülüp rahatsızlanmadığını, enerjide büyük bir artış olup olmadığını veya pervasız davranmaya başlamasını bildiğinden emin olun. Sinir, kızgın, huzursuz, şiddetli veya korkmuş gibi ani veya güçlü hisleriniz varsa doktora bildirin. Sizin veya ailenizdeki herhangi birinin bipolar bozukluğu (manik depresif) olup olmadığını veya intihar etmeyi denediğini doktorunuza bildirin.

Konvülsiyonlar, nefes darlığı, hızlı kalp atışı, yüksek ateş, yüksek veya düşük tansiyon, artmış terleme, mesane kontrolü kaybı, ciddi kas sertliği, olağandışı soluk ciltler veya yorgunluk yaşıyorsanız hemen doktorunuza danışın. Bunlar nöroleptik malign sendrom (NMS) adı verilen ciddi bir belirtinin belirtileri olabilir.

Bu ilaç kanınızdaki şeker miktarını artırabilir. Artan susuzluk veya idrara çıkma durumunda doktorunuza danışın. Şeker hastalığınız varsa, idrarda veya kan şekeri testlerinde değişiklikler görebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışın.

Symbyax Kullanırken Önlemler

Bu ilaç kandaki kolestrolünüzü ve yağlarınızı artırabilir. Bu durum ortaya çıkarsa, doktorunuz kandaki kolesterol ve yağ miktarını düşürebilecek bazı ilaçlar verebilir.

Bu ilaç kilo arttırabilir. Doktorunuz bu ilacı tedavi ederken kilonuzu düzenli olarak kontrol etmeniz gerekebilir.

Bu ilaç tardif diskineziye (hareket bozukluğu) neden olabilir. Bu ilacı alırken şu semptomlardan herhangi birisine sahipseniz derhal doktorunuza danışın: dudak bastırma veya yanma, yanaklarda şişme, dilin hızlı veya solucan hareketleri, kontrolsüz çiğneme hareketleri veya kolların ve bacaklardaki kontrolsüz hareketler .

Kaşıntı veya ürtiker, yüz şişmesi, gözler veya ağız geliştirirseniz veya bu ilacı aldıktan sonra solunum sorun yaşıyorsanız hemen doktorunuza bildirin.

Baş dönmesi, başın çarpması veya bayılma meydana gelebilir, özellikle yatarken veya oturma pozisyonundan kalktığınızda. Yavaşça kalkmak yardımcı olabilir. Bu problem devam ederse veya daha da kötüleşirse, doktorunuza danışın.

Bu ilaç, kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin sayısını geçici olarak düşürebilir, bu da enfeksiyona yakalanma olasılığını artırır. Yapabiliyorsanız, enfeksiyonu olan insanlardan kaçının. Bir enfeksiyon aldığınızı veya ateşiniz veya titreme, öksürük veya ses kısıklığı, bel ağrısı ya da yan ağrısı ya da ağrılı ya da zor idrara çıkmanız durumunda derhal doktorunuza danışın.

Bu ilaç, kanama sorunları için riskinizi artırabilir. Aspirin, nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar (örneğin diklofenak, ibuprofen, naproksen, Advil®, Aleve®, Celebrex®, Voltaren® gibi) de dahil olmak üzere, kanı incelten diğer ilaçları kullandığınızı doktorunuzun bildiğinden emin olun. Veya varfarin (Coumadin®, Jantoven®).

Symbyax Yan Etkiler

Symbyax (fluoksetin / olanzapin)

Bu ilaçla hiponatremi (düşük sodyumda kanda görülebilir) ortaya çıkabilir. Karışıklık, konsantrasyon zorluğu, baş ağrısı, hafıza sorunları, zayıflık ve dengesizlik varsa hemen doktorunuza danışın.

Bu ilaç vücudunuzun kendisini soğumasını zorlaştırıyor olabilir. Egzersiz ya da sıcak havalarda aşırı ısınmamaya özen gösterin, aşırı ısınma ısı çarpmasına neden olabilir.

Baş dönmesi, baygınlık veya hızlı, çarpmak veya pürüzlü bir kalp atışınız varsa hemen doktorunuzla iletişime geçin. QT uzatması gibi kalp ritmi problemi yaşamışsanız veya siz veya bir aile üyeniz kalp krizi, kalp krizi, düşük tansiyon veya inme geçirdiğinde doktorunuzun bunu bildiğinden emin olun.

Bu ilaç uyku hali, düşünce sıkıntısı, hareketleri kontrol etmekte sorun yaşama veya açıkça görme sorununa neden olabilir. Araç kullanmadan önce bu ilaca nasıl tepki verdiğinizi, makinelerinizi kullandığınızı veya uyanık olmanızı, iyi koordine edilmenizi veya iyi düşünebildiğiniz ya da görmenizi gerektiren başka işler yaptığınızdan emin olun.

Bu ilacı doktorunuza danışmadan aniden kesmeyin. Bu ilacı almayı bırakmanız talimatı aldıysanız, dozu yavaş yavaş azaltmak için doktorunuza sorun. Bu, ajitasyon, nefes alma sorunları, göğüs ağrısı, karışıklık, ishal, baş dönmesi veya baş dönmesi, hızlı kalp atışı, baş ağrısı, artmış terleme, kas ağrısı, bulantı, huzursuzluk, burun akıntısı, uyku problemi, titreme gibi belirtilerin olma şansını azaltmaktır. Veya sallayarak, alışılmadık yorgunluk veya zayıflık, görme değişiklikleri veya kusma.

Bu ilacı kullanan hastalarda alkol kullanılması önerilmez.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Bipolar Bozukluk Seroquel, lityum, klonazepam, Klonopin, Abilify, Lamictal, ketiapin, Depakote

Majör Depresif Bozukluk trazodon, sertralin, Zoloft, Lexapro, Cymbalta, Prozak, Wellbutrin, fluoksetin

Depresyon Xanax, trazodon, sitalopram, sertralin, Zoloft, Lexapro, Cymbalta, Prozac