Oral trazodon

Antidepresanlar, major depresif bozukluk (MDB) ve diğer psikiyatrik bozuklukları olan çocuklar, ergenler ve genç yetişkinlerde kısa dönemli çalışmalarda intihar düşüncesi ve davranış riskini artırdı. Kısa süreli çalışmalar, 24 yaş üstü erişkinlerde plaseboya kıyasla, antidepresanlarla birlikte intihar riski açısından bir artış göstermedi ve 65 yaş üstü erişkinlerde plaseboya kıyasla, antidepresanlar ile bir azalma vardı. Her yaştan hastayı klinik kötüleşme ve intihar düşüncelerinin ve davranışlarının ortaya çıkması için yakından izlemek; bu risk klinik gereksinimle dengelenmelidir. Hastaları klinik kötüleşme, intihar eğilimi veya alışılmadık davranış değişiklikleri için yakından izleyin. Hekimle yakın gözlem ve iletişim gereksinimi aileler ve bakıcılara bildirilmelidir. Pediyatrik kullanım için onaylanmamıştır.

Trazodon oral kullanımı

Terapötik Sınıf: Antidepresan

Kimyasal Sınıf: Triazolopiridin

Trazodon oral, yalnızca doktorunuzun reçetesiyle birlikte verilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Trazodon oral için, aşağıdakiler düşünülmelidir

Trazodon oral veya başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediatrik popülasyondaki oral trazodonun yaşla ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlı insanlarda trazodonun uzun süreli salınımlı tabletlerin kullanımını sınırlayacak geriatrik özel problemleri göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda hipo-matrise (kandaki düşük sodyum) görülme olasılığı daha yüksektir ve trazodon oral alan hastalarda dikkatli olunması gerekebilir.

Trazodon oral kullanmadan önce

Yaşlılıkta trazodon düzenli tabletlerin etkileri ile yaş arasındaki ilişki hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Trazodon sözlü olarak kullanırken, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle oral trazodon kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle oral trazodon kullanımı genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Trazodonun aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle oral olarak kullanılması bazı yan etkilere neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavidir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı oral oral trazodonun kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Trazodon oral sadece doktorunuzun talimatına uygun olarak alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın.

Trazodon oral bir İlaç Rehberiyle birlikte gelmelidir. Bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorun.

Mide rahatsızlığını azaltmak ve baş dönmesi ve sersemlik hissini azaltmak için normal tableti bir yemekten sonra veya hafif bir aperitiften sonra al.

Uzun süreli bırakma tabletini her gün aynı saatte, tercihen yatmadan, yiyeceksiz olarak alın.

Tablet bütünüyle yutulabilir veya tableti puan çizgisi boyunca kırarak yarım tablet olarak verilebilir. Doktorunuz size söylemediği sürece tableti kırmayın. Tableti ezmeyin veya çiğneyin.

Trazodonun oral dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece oral trazodonun ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Trazodon oral bir doz özledim, mümkün olan en kısa sürede al. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Trazodon’un oral kullanımı

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Dozunuzda değişiklik yapılmasına izin vermek ve istenmeyen etkileri yönetmek için doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir.

Bir monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü (örn. Izokarboksazid [Marplan®], linezolid (Zyvox®), metilen mavisi, fenelzin [Nardil®], selegilin [Eldepryl®], tranylcypromine [Parnate®] ile trazodon oral almazlar. Bir MAO inhibitörünü durdurduktan sonraki 2 hafta boyunca trazodon oral almaya başlamayın ve bir MAO inhibitörü almadan önce trazodonu oral durduktan 2 hafta sonra bekleyin. Onları bir araya getirirseniz veya 2 hafta beklemezseniz, karışıklık, ajitasyon, huzursuzluk, mide veya bağırsak belirtileri, ani yüksek vücut ısısı, aşırı yüksek tansiyon veya şiddetli konvulsiyonlar geliştirebilirsiniz.

Trazodon oral bazı ilaçlarla birlikte alınırsa, serotonin sendromu diye bilinen ciddi bir duruma neden olabilir. Trapodon oral buspiron (Buspar®), fentanil (Abstral®, Duragesic®), lityum (Eskalith®, Lithobid®), triptofan, St. John’s wort veya bazı ağrı veya migren ilaçlarıyla (örneğin sumatriptan, tramadol, Frova®, Maxalt®, Relpax®, Zomig®).

Bazı gençler ve genç yetişkinler için trazodon oral intihar düşüncelerini artırabilir. Kendinizi ya da başkalarını incitmek hakkında daha fazla depresyon hissetmeye başlar ya da düşünceleriniz varsa derhal doktorunuza bildirin. Özellikle yeni oldukları veya daha da kötüleşmeleri halinde sizi rahatsız eden alışılmadık düşünceleri veya davranışları rapor edin. Doktor, uyku sorununuz olup olmadığını, kolayca üzülüp rahatsızlanmadığını, enerjide büyük bir artış olup olmadığını veya pervasız davranmaya başlamasını bildiğinden emin olun. Sinir, kızgın, huzursuz, şiddetli veya korkmuş gibi ani veya güçlü hisleriniz varsa doktora da söyleyin. Sizin veya ailenizdeki herhangi birinin bipolar bozukluğu (manik depresif bozukluk) olup olmadığını veya intihar etmeyi denediğini doktorunuza bildirin.

Anksiyete, huzursuzluk, hızlı bir kalp atışı, ateş, terleme, kas spazmları, seğirme, mide bulantısı, kusma, diyare varsa veya orada bulunmayan şeyleri görürseniz hemen doktorunuza danışın. Bunlar, serotonin sendromu ve nöroleptik malign sendrom benzeri reaksiyonlar olarak adlandırılan ciddi durumların semptomları olabilir. Vücudunuzdaki serotonin düzeylerini etkileyen bazı diğer ilaçları da alırsanız, riskiniz daha yüksek olabilir.

Baş dönmesi veya bayılma gibi kalp ritminizde herhangi bir değişikliğiniz varsa veya hızlı, çarpıcı veya pürüzlü bir kalp atışı yapmanız durumunda derhal doktorunuzla iletişim kurun. Bunlar QT uzaması denilen kalp rahatsızlığı belirtileri olabilir.

Önlemler Trazodon oral kullanırken

Baş dönmesi, başın çarpması veya bayılma meydana gelebilir, özellikle de aniden yalan söyleyen veya oturan bir konumdan kalktığınızda. Yavaşça kalkmak yardımcı olabilir. Bu problem devam ederse veya daha da kötüleşirse, doktorunuza danışın.

Önce doktorunuza danışmadan trazodon oral almayı bırakmayın. Doktorunuz, tamamen durmadan kullandığınız miktarı yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir. Bu durumunuzun kötüleşmesini önlemeye yardımcı olabilir ve kaygı, sinirlilik, huzursuzluk veya uyku bozukluğu gibi çekilme belirtileri olasılığını azaltabilir.

Trazodon oral bazı insanlar normalden daha uyuşuk veya daha az uyanık hale gelebilir. Sürüşe başlamadan önce trazodona oral olarak tepki verdiğinizi, makineyi kullandığınızı veya uyarı yapılmadığında tehlikeli olabileceği başka herhangi bir şey yaptığınızı bildiğinizden emin olun.

Trazodon oral, alkol ve diğer CNS depresanlarının (uyuşuk veya daha az uyanık hale getiren ilaçların) etkilerini artıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler, antihistaminikler veya alerjiler veya soğuk algınlığı, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, nöbet veya barbitür için ilaçlar, kas gevşeticiler veya bazı diş anestezikleri de dahil olmak üzere anestetik ilaçlardır. Trazodon oral kullanırken yukarıdakilerden herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Herhangi bir ameliyat, diş tedavisi veya acil tedavi almadan önce, tors doktorunuza veya diş hekiminize oral trazodon kullandığınızı söyleyin. Cerrahi, diş tedavisi veya acil tedavi sırasında kullanılan anestetik ilaçlarla (uyuşturucu ilaçlar) birlikte trazodon oral alımı, MSNS depresan etkilerinde artışa neden olabilir.

Trazodon oral ağız kuruluğuna neden olabilir. Geçici rahatlama için şekersiz zamk veya şeker kullanın, ağızda biraz buz eriyen veya bir tükürük ikame edici kullanın. Bununla birlikte, ağzınız 2 haftadan uzun süre kurumuş hissetmeye devam ederse, doktorunuzla veya diş hekiminizle görüşün. Ağzın kuruluğunun devam etmesi, diş çürüğü, diş eti hastalığı ve mantar enfeksiyonları gibi diş hastalıkları riskini artırabilir.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Trazodon oral Yan Etkiler

Trazodon

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Sedasyon trazodonu, prometazin, lorazepam, hidroksijin, Ativan, fentanil, Vistaril, Phenergan

Depresyon Xanax, trazodon, sitalopram, sertralin, Zoloft, Lexapro, Cymbalta, Prozac

Majör Depresif Bozukluk trazodon, sertralin, Zoloft, Lexapro, Cymbalta, Prozak, Wellbutrin, fluoksetin