Gıda alerjisinde araştırma fonları tarafından desteklenen

Gıda Allerji Araştırmaları Konsorsiyumu (CoFAR)

Astım ve Alerjik Hastalıklar Kooperatif Araştırma Merkezleri (AADCRC’ler)

Alerji ve immünolojideki temel araştırmalardan gıda allerjisi klinik araştırmalarına kadar bir dizi araştırmayı desteklemektedir. Bu çabalar sayesinde, finanse edilen bilim insanları ve klinisyenler, milyonlarca çocuğu ve yetişkinleri etkileyen gıda alerjileri ile mücadelede önemli ilerleme kaydetmektedir.

Bu sayfada

İmmün Tolerans Ağı (ITN)

CoFAR, gıda alerjisi üzerine klinik araştırmaları desteklemek amacıyla mali yıl (FY) ‘da kurulmuştur. FY 2010’da, orijinal konsorsiyumdan gelecek vaat eden klinik çalışmaları sürdürmek için yenilenerek, gıda allerjisinin altında yatan genetik nedenler ve gıda allerjisine bağlı eozinofilik özofajit (EoE) mekanizmaları üzerine araştırma genişletildi.

İç Şehir Astım Konsorsiyumu (ICAC)

Genişletilmiş CoFAR’ın hedefleri aşağıda belirtilmiştir

İlk CoFAR programı tarafından desteklenen araştırmacılar, gıda alerjisi araştırmalarında bir gözlemsel çalışma ve üç klinik araştırma başlattı ve bunların hepsi mevcut program kapsamında devam etti.

Gıda Allerjisinde Araştırmacı Soruşturmalar

Gözlemsel çalışma, yumurta ve / veya süt alerjisi bilinen ancak klinik fıstık alerjisi olmayan 3 ila 15 aylık bebekleri kayıt etmiştir. Çalışma, fıstık alerjisi geliştiren bebeklerde immünolojik değişikliklerdeki ve biyolojik belirteçlerdeki farklılıkları, olmayanlara kıyasla değerlendirmektedir. Ayrıca alerji devam edenlere kıyasla yumurta ve / veya suta alerjisini kaybeden bebeklerde immünolojik değişiklikler ve biyolojik belirteçleri değerlendiriyor.

Bir klinik araştırma, yumurta alerjisine potansiyel bir tedavi olarak yumurta tozu emen yaşları 5-18 arasında değişen çocuklar üzerinde çalışıyor. İkinci bir araştırma, yer fıstığı alerjisi için potansiyel bir terapi olarak dilden modifiye edilmiş fıstık özütü alan 12 yaş ve üstü bireylere bakıyor. Üçüncü bir araştırma, ısı ile öldürülen bakteriler içerisinde kapsüllenmiş ve yerfıstığı alerjisi için potansiyel bir terapi olarak yetişkinlere rektal olarak verilen genetik olarak modifiye edilmiş fıstık alerjenlerinin güvenliğini inceliyor. Diğer klinik çalışmalar planlama ve geliştirme aşamalarındadır.

Allerjik Hastalıkların Araştırılması İçin Allerjen ve T-Hücre Reaktif Kaynakları

Ek bilgi için lütfen CoFAR web sitesini ziyaret edin.

AADCRC programı, allerjinin biyolojik mekanizmalarına odaklanan alerji araştırma portföyü olan astım astımı ve ana bileşenidir. 1971’de kurulan program artık dördüncü on yıllık sürekli finansman aşamasındadır. Amerika Birleşik Devletleri genelinde bulunan 15 merkez, gıda alerjisi ve hayatı tehdit eden ciddi bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi de dahil olmak üzere astım ve alerjik hastalıkların mekanizmaları, teşhisi, tedavisi ve önlenmesi hakkında temel ve klinik araştırmalar yürütür.

AADCRC projeleri aşağıdakileri içermektedir

1999’da kurulan ITN, alerjik hastalıklar da dahil olmak üzere bağışıklık aracılı bozukluklar için yeni hoşgörü indükleyici tedavilerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için çalışan araştırmacıların uluslararası bir konsorsiyumu. Theernment ve Juvenile Diabetes Research Foundation International’ın ortak sponsorluğunda ITN, halen erken hayattaki alerjen maruziyetinin temel biyolojik mekanizmalarını ve gıda allerjisi de dahil olmak üzere allerjik hastalıkların gelişimine olan etkisini ortaya çıkarmak için tasarlanmış iki klinik çalışmayı yürütüyor.

İlk araştırma, Peanut Allergy (LEAP) Araştırması Hakkında Erken Öğrenme adlı kitabında, yerfıstığı alerjisi geliştirme riski altındaki çocukların erken başlaması (4-10 aylık dönemden başlayarak) ve fıstık aperitifinin düzenli olarak tüketilmesi, bu alerjinin gelişimini önleyecektir. Toplam 640 bebek kaydedildi, yarısı fıstık çerezini tüketecek ve yarısı fıstıklardan tamamen kaçındı. Her iki grup da 5 yaşına gelene kadar değerlendirilecektir. Son çalışmalar, sık tüketilen gıda tüketiminin gerçek toleransı değerlendirmek zor olabileceğini gösterdiğinden, deneme bir yıl süreyle uzatıldı (tüm kayıtlı yaş 6’ya ulaşana kadar), tüm katılımcılar yer fıstığının uzun vadeli belirlemeye yardımcı olmalarını önlerdi. Fıstık aperitifinin hoşgörü üzerine etkileri.

Daha fazla bilgi için LEAP web sitesini ziyaret edin.

İkinci denemede, toz akar, kedi ve Timothy çim alerjenleriyle oral mukozal immünoterapi, terapinin bu allerjenlere karşı alerji gelişimini azaltıp azaltmadığını belirlemek için 18-30 aylık çocuklara bir yıl boyunca verilecek Allerjenler ve / veya astım.

Daha fazla bilgi için, ITN web sitesini ziyaret edin.

ICAC, astım prevalansının ve ciddiyetinin özellikle yüksek olduğu ortamlarda yaşayan çocukların tedavisini iyileştirmek için 2002 yılında başlatılan ve desteklenen bir araştırma ağıdır. ICAC’nin ilk etabı gıda duyarlılığı ile astımın başlangıcı arasında bir korelasyon olup olmadığını belirlemek için gözlemsel bir çalışmaya başladı. Bu çalışma, ICAC’nin ikinci aşamasında sürdürülmektedir.

İç şehirdeki astım hakkındaki programlar hakkında bilgi edinin.

2008 yılında kurulan ve 2010 yılında yenilenen bu girişim, yenilikçi, yüksek etkili gıda alerji araştırma çalışmalarını teşvik etmeyi ve araştırmacıların bu araştırma alanına yeni katılımlarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Theernment, Food Allergy and Anaphylaxis Network ve Food Allergy Initiative tarafından desteklenmektedir. ABD Çevre Koruma Kurumu, bu girişim için 2008’de ek destek sağlamıştır.

Bu programlar uyarınca, araştırmacılar gıda allerjisinin tedavisini ve önlenmesini geliştirmeye ve gıda alerjisine ilişkin mekanizmalar ve risk faktörlerinin anlaşılmasını arttırmaya yönelik kilit soruları ele alıyor. Bireysel proje hedefleri aşağıdakileri içermektedir

2005 yılında theernment, allerjik hastalıklar için immünoterapinin geleceği üzerine bir çalıştaya sponsor oldu. Panelin tavsiyelerinden biri “bilinen ve yeni alerjenlerin kimyasal özelliklerinin genişletilmesi” idi. Sonuç olarak, 2007 yılındaki çalışmada, T hücresi allerjeni epitoplarının (bağışıklık sistemindeki T hücrelerinin bağlandığı allerjenler bölümleri) tanımlanması, geliştirilmesi ve geçerliliği için iki sözleşme yapılmıştır; bunlar, hastalıklar gibi klinik olarak önemli alerjenlerden kaynaklanmaktadır. Astım, saman nezlesi (allerjik rinit) ve gıda alerjisi gibi.

Bu araştırmadan elde edilen bulgular halka açık Immün Epitop Veritabanına yatırılmakta ve araştırma topluluğu tarafından alerjik hastalıkların araştırılmasında kullanılmaktadır.