Geçici iskemik atak (tia) tedavileri ve ilaçlar

Doktorunuz geçici iskemik atağınızın sebebini belirledikten sonra, tedavinin amacı anormalliği düzeltmek ve inmeyi önlemektir. İTA’nın sebebine bağlı olarak, doktorunuz kan pıhtılaşma eğilimini azaltmak için ilaç reçete edebilir veya ameliyat veya balon prosedürü (anjiyoplasti) önerebilir.

Doktorlar, geçici iskemik atak sonrasında inme ihtimalini azaltmak için çeşitli ilaçlar kullanıyor. Seçilen ilaç TIA’nın konumuna, nedeni, şiddeti ve türüne bağlıdır. İki sıklıkla öngörülen ilaç türleri şunlardır:

Anti-platelet ilaçlar. Bu ilaçlar dolaşımdaki kan hücresi türlerinden biri olan trombositlerin birbirine yapışmasını daha az olası kılar. Kan damarları yaralandığında, yapışkan trombositler pıhtı oluşturmaya başlar, bu işlem kan plazmasındaki proteinleri pıhtılaştırarak tamamlanır.

En sık kullanılan anti-platelet ilaç aspirin’dir. Aspirin en az potansiyel yan etkileri olan en pahalı tedavidir. Aspirine alternatif bir seçenek de anti-platelet ilaç olan klopidogrel (Plavix) ‘dir.

Doktorunuz, kan pıhtılaşmasını azaltmak için düşük doz aspirin ve anti-trombosit ilaç dipyridamol kombinasyonu olan Aggrenox reçetelemeyi düşünebilir. Dipiridamolün çalışması, aspirin ile biraz farklıdır.

İlaçlar

Antikoagülanlar. Bu ilaçlar arasında heparin ve varfarin (Coumadin, Jantoven) bulunur. Trombosit fonksiyonu yerine pıhtılaşma sistemi proteinlerini etkilerler. Heparin kısa süre kullanılır ve varfarin daha uzun süre kullanılır.

Ameliyat

Bu ilaçlar dikkatle izlenmeyi gerektirir. Atriyal fibrilasyon mevcutsa, doktorunuz başka bir antikoagülan, dabigatran (Pradaxa) reçete edebilir.

Anjiyoplasti

Orta derecede veya ciddi ölçüde daralmış boynunuz (karotid) arteriniz varsa, doktorunuz karotid endarterektomi önerebilir (uç-ahr-tur-EK-tuh-me). Bu önleyici cerrahi, başka bir TIA veya inme meydana gelmeden önce yağlı tortuların karotid arterlerini (aterosklerotik plaklar) temizler. Arteri açmak için bir kesi yapılır, plaklar çıkarılır ve arter kapanır.

Seçilmiş vakalarda, karotis anjiyoplasti veya stent denilen bir prosedür bir seçenektir. Bu işlem, tıkalı bir arteri açmak için balon benzeri bir cihazın kullanılması ve açık kalması için artere küçük bir tel tüp (stent) yerleştirilmesini içerir.