Belirtiler ve nedenler – hemokromatoz

Belirtiler

Sebepler

Kalıtsal hemokromatozis olan bazı insanlarda hiçbir belirtisi yoktur. Erken belirtiler ve semptomlar diğer sık ​​karşılaşılan durumlarla sık sık örtüşür. Sık karşılaşılan belirtiler arasında

Hastalığın ilerleyen belirti ve semptomları aşağıdakileri içerebilir:

Herititer hemokromatoz doğumda bulunur. Ancak, çoğu insan, daha sonraki yaşamlarına kadar, genellikle erkeklerde 50 ila 60 yaşları arasında ve kadınlarda 60 yaşına kadar belirtiler ve belirtiler yaşamaz. Menopozdan sonra menstruasyon ve hamilelik döneminde artık demir kaybetmemekle birlikte kadınlarda semptomlar görülme olasılığı daha yüksektir.

Herediter hemokromatozun belirtileri ve belirtileri ile karşılaşırsanız doktorunuza danışın. Hemokromatozu olan yakın aile bireyiniz varsa, hemokromatoz riskinizi artıran geni miras alıp almadığınızı belirleyebilen genetik testler hakkında doktorunuza danışın.

Karaciğer

Karaciğer en büyük iç organınızdır. Bir futbolun büyüklüğü hakkında, çoğunlukla karnınızın sağ üst kısmında, diyaframın altında ve karnınızın üstünde bulunur.

Normal bir karaciğer (solda) yara izi göstermez. Sirozda (sağda), normal karaciğer dokusunun yerini skar dokusu almaktadır.

Kalıtsal hemokromatoz, vücudunuzun yediğiniz gıdalardan emdiği demir miktarını kontrol eden bir genin mutasyonundan kaynaklanır. Bu mutasyonlar ebeveynlerden çocuklara geçirilir. Bu tür hemokromatoz, en yaygın tiplendir.

Genellikle kalıtsal hemokromatozun nedeni HFE olarak adlandırılan bir gen. Ailenin her birinden bir HFE geni miras alırsınız. HFE geninin iki ortak mutasyonu vardır: C282Y ve H63D. Genetik test, HFE geninizde bu mutasyonları olup olmadığınızı gösterebilir.

Demir, kan oluşumunda yardımcı olmak da dahil olmak üzere çeşitli vücut işlevlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, çok fazla toksik zehirlidir.

Karaciğer

Karaciğer tarafından salgılanan hepcidin adı verilen bir hormon normalde demirin vücutta nasıl kullanıldığını ve emilimini kontrol eder, ayrıca aşırı miktardaki demirin çeşitli organlarda ne kadar depolandığını kontrol eder. Hemokromatozda, hepcidin’in normal rolü bozulmakta ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu daha fazla miktarda demir emmesine neden olmaktadır.

Bu fazla demir büyük organlarda, özellikle karaciğerinizde depolanır. Bir süre içinde, depolanan demir, siroz, diyabet ve kalp yetmezliği gibi organ bozukluğuna ve kronik hastalıklara neden olabilecek ciddi hasarlara neden olabilir. Birçok kişi, hemokromatoza neden olan hatalı genlere sahip olsa da, sadece yüzde 10 kadarı doku ve organ hasarına yol açan derecede aşırı demir yükü geliştirir.

Hemokromatozun tek tipi, kalıtsal hemokromatoz değildir. Diğer türleri arasında

Herediter hemokromatoz riskinizi artıran faktörler arasında

Normal bir karaciğer (solda) yara izi göstermez. Sirozda (sağda), normal karaciğer dokusunun yerini skar dokusu almaktadır.

Tedavi edilmediğinde, kalıtsal hemokromatoz, özellikle eklemlerinizde ve fazla demir bulundurma eğilimi gösteren organlarda – karaciğeriniz, pankreasınız ve kalp – nizde bir takım komplikasyonlara yol açabilir. Komplikasyonlar şunları içerebilir:

Normal karaciğer vs karaciğer sirozu

Normal karaciğer vs karaciğer sirozu

Risk faktörleri

Komplikasyonlar

Normal karaciğer vs karaciğer sirozu

Normal karaciğer vs karaciğer sirozu